مدیاپیامک، ارزانترین تعرفه ارسال پیامک

تعرفه ارسال پیامک بر اساس اپراتورها و پنل های پیامکی

نحوه اعلام هزینه هر پیامک در شرکت های مختلف متفاوت میباشد بسیاری از شرکت ها تعرفه پایه پیامک را در سایت خود اعلام میکنند در صورتی که داخل پنل، ضرایب خاص و 10 ریال تبصره 19 مخابرات و 9% مالیات به تعرفه اضافه خواهد شد و در نهایت تعرفه نهایی پیامک بالاتر از تعرفه اعلام شده داخل سایت میباشد. در پنل اس ام اس مدیا پیامک تعرفه ها شفاف است - به تعرفه های اعلام شده تنها 9% مالیات اضافه خواهد شد.

تعرفه ارسال پیامک بر اساس اپراتور ها و پنل های پیامکی

تمامی تعرفه ها بر اساس تومان است

اپراتورها آغازین بهینه پیشرفته حرفه ای
اپراتور 1000 13 12.5 12 11.5
اپراتور خطوط 50002 و 50005 11.5 11 10.5 10
اپراتور 021 12.5 12 11.5 11
اپراتور 3000 14 13.5 13 12.5
اپراتور خطوط 50001 و 50009 (Delivery Base) 13 12.5 12 11.5
اپراتورها پنل نمایندگی (تومان)
اپراتور 1000 11
اپراتور خطوط 50002 و 50005 9.5
اپراتور 021 10.5
اپراتور 3000 12
اپراتور خطوط 50001 و 50009 (Delivery Base) 11

سوالات پر تکرار

پاسخ سوالات شما پیرامون تعرفه ارسال پیامک ها با استفاده از اپراتورها و پنل های مختلف

بله به هزینه پیامک ها تنها 9% مالیات اضافه خواهد شد و مبلغ دیگری تحت عنوان تبصره 19 مخابرات اضافه نخواهد شد

نحوه اعلام هزینه هر پیامک در شرکت های مختلف متفاوت میباشد بسیاری از شرکت ها تعرفه پایه پیامک را در سایت خود اعلام میکنند در صورتی که داخل پنل، ضرایب خاص و 10 ریال تبصره 19 مخابرات و 9% مالیات به تعرفه اضافه خواهد شد و در نهایت تعرفه نهایی پیامک بالاتر از تعرفه اعلام شده داخل سایت میباشد.

هر اپراتور تعرفه خاص خودش را دارد و بالا بودن یا پایین بودن تعرفه پیامک ان اپراتور دلیلی بر افت کیفیت ان اپراتور نمیباشد.در بسیاری از مواقع میزان توانایی خریداری شارژ شرکت از ان اپراتور باعث کاهش تعرفه ان اپراتور میباشد.

کیفیت یک اپراتور را میزان پیام های رسیده به گوشی مشخص میکند نه تعرفه ان اپراتور

خطوط دلیور بیس هزینه ارسال هایی که دارای وضعیت نرسیده به گوشی را دارند برگشت میدهد