مدیاپیامک، ارزانترین تعرفه ارسال پیامک

تعرفه ارسال پیامک بر اساس اپراتورها و پنل های پیامکی

نحوه اعلام هزینه هر پیامک در شرکت های مختلف متفاوت میباشد بسیاری از شرکت ها تعرفه پایه پیامک را در سایت خود اعلام میکنند در صورتی که داخل پنل، ضرایب خاص و 10 ریال تبصره 19 مخابرات و 9% مالیات به تعرفه اضافه خواهد شد و در نهایت تعرفه نهایی پیامک بالاتر از تعرفه اعلام شده داخل سایت میباشد. در پنل اس ام اس مدیا پیامک تعرفه ها شفاف است - به تعرفه های اعلام شده تنها 9% مالیات اضافه خواهد شد.

تعرفه ارسال پیامک بر اساس اپراتور ها و پنل های پیامکی

تمامی تعرفه ها بر اساس تومان است

اپراتورها پنل حرفه ای پنل پیشرفته پنل بهینه پنل آغازین
اپراتور 1000 12.9 13.6 14.3 18.7
اپراتور خطوط 50002 و 50005 11.2 11.8 12.4 16.1
اپراتور 021 12.3 13.0 13.7 17.9
اپراتور 3000 13.9 14.7 15.5 20.3
اپراتور خطوط 50001 و 50009 13.4 14.2 14.9 17.8
اپراتورها پنل نمایندگی (تومان)
اپراتور 1000 12.1
اپراتور خطوط 50002 و 50005 10.5
اپراتور 021 11.6
اپراتور 3000 13.1
اپراتور خطوط 50001 و 50009 12.6

سوالات پر تکرار

پاسخ سوالات شما پیرامون تعرفه ارسال پیامک ها با استفاده از اپراتورها و پنل های مختلف

بله به هزینه پیامک ها تنها 9% مالیات اضافه خواهد شد و مبلغ دیگری تحت عنوان تبصره 19 مخابرات اضافه نخواهد شد

نحوه اعلام هزینه هر پیامک در شرکت های مختلف متفاوت میباشد بسیاری از شرکت ها تعرفه پایه پیامک را در سایت خود اعلام میکنند در صورتی که داخل پنل، ضرایب خاص و 10 ریال تبصره 19 مخابرات و 9% مالیات به تعرفه اضافه خواهد شد و در نهایت تعرفه نهایی پیامک بالاتر از تعرفه اعلام شده داخل سایت میباشد.

هر اپراتور تعرفه خاص خودش را دارد و بالا بودن یا پایین بودن تعرفه پیامک ان اپراتور دلیلی بر افت کیفیت ان اپراتور نمیباشد.در بسیاری از مواقع میزان توانایی خریداری شارژ شرکت از ان اپراتور باعث کاهش تعرفه ان اپراتور میباشد.

کیفیت یک اپراتور را میزان پیام های رسیده به گوشی مشخص میکند نه تعرفه ان اپراتور

خطوط دلیور بیس هزینه ارسال هایی که دارای وضعیت نرسیده به گوشی را دارند برگشت میدهد